The Shoe Wardrobe : Yasuto Kamoshita’s Favorite Shoes
Well Aging
GQ JAPAN

The Shoe Wardrobe : Yasuto Kamoshita’s Favorite Shoes

Well Aging

GQ JAPAN